PRODUCTES I SERVEIS


Pel que fa a productes i serveis que oferim podem definir clarament tres branques de negoci:

1. Arrendament de finques rústiques

Pel que respecta a l’arrendament de finques rústiques, en l’etapa inicial es va començar amb parcel·les de reg a manta i de petita dimensió en zones d’horta, no obstant,  actualment es té preferència per zones amb concentració parcel·lària (Canal Algerri Balaguer) i amb reg per aspersió, amb un objectiu clar d’estalviar costos reduint despeses i augmentant la productivitat. També oferim un assessorament pel que fa a la PAC i als quaderns de camp.

La zona geogràfica d’influència està al voltant de la vall del Segre.

 

2. Producció de matèries primes

En la producció de matèries primeres per a l’alimentació animal podem oferir tota la màxima qualitat ja que controlem tot el procés productiu fins a la comercialització dels nostres productes amb el millor assessorament i tecnificació. Es així com podem oferir una relació qualitat-preu adaptada a les necessitats del mercat. Tot això fa que siguem pioners en els productes que us podem oferir. 

 • Cereals en gra (panís, ordi, blat, civada) d’alta qualitat.
 • Farratges picats d’excel·lent qualitat per a poder ser ensitjats correctament, per a una òptima fermentació i assimilació pels animals (panís, alfals, ray-gras, civada, ...)
 • Farratges en rama o deshidratats d’una qualitat excel·lent tractats i empacats amb un correcte maneig per tal de que puguin oferir tot el seu valor nutritiu i proteínic (alfals, festuca, civada, palla, ...).
 

3. Prestació de serveis

En relació a la prestació de serveis, els nostres clients van des del petit pagès fins a les grans explotacions, tan agrícoles com ramaderes. Disposem de maquinària per a la realització de tot tipus de feines agrícoles que es puguin necessitar al camp, des d’anivellacions amb làser del sòl, treball del sòl, sembra, aplicació de fems i purins, aplicació d’adobs i fitosanitaris, fins a la recol·lecció i transport de tot tipus de farratges i cereals.

Arreus

A continuació detallem els principals arreus dels que disposem per a la realització de la majoria dels treballs agrícoles:

 • Gama de tractors (8 uts) des de 360 a
  140 cv.
 • 1 Picadora de farratge autopropulsada Claas 960, capçal d’herba i 8 fileres de panís.
 • 1 Picadora de farratge autopropulsada Krone VX-600, capçal d’herba i 8 fileres de panís.
 • 2 Equips de sega de farratge amb frontal i darrere.
 • 1 Empacadora Fendt 990 N i 1 empacadora Massey 2150, de quatre cordes.
 • 1 Arreplegador de paques Plegamatic.
 • 2 Remolcs autocarregadors de farratge Lacasta P39.
 • 2 Sembradores de panís John Deere, max emergy 1700 de 8 cossos i 6 cossos respectivament equipades  amb sistema Precision Planting i automatitzada amb autoguiat per GPS.
 • 1 Equip combinat de sembra compost de fresa  i sembradora de panís Monosem de 4 cossos.
 • 1 Sembradora de cereal directe JD 750 A de 6 mts.
 • 1 Equip combinat de sembra Kverneland compost de grada rotativa i sembradora pneumàtica plegable de 4,5 m.
 • 1 Equip combinat de sembra Kverneland compost de grada rotativa i sembradora mecànica  de 3 m.
 • 1 Xísel Kverneland CLC de 5 m.
 • 1 Xísel Casimiro de 4.5 m.
 • 1 Remolc escampador de fem de 3 eixos Uriach Gombau.
 • 1 Pala carregadora Komatsu WA320.
 • 1 Cuba de purí Gili de 27 m3, amb aplicador de tubs oscil.lants de 9 metres d’amplada de 3 eixos.
 • 1 Cuba de purí Gili de 24 m3 convencional de 2 eixos.
 • 1 Equipo làser Trimble de doble nivell sobre arrefinadora Los Antonios de 5 m.
 • 1 Camió Man T8-480 amb caixa per a cereal, caixa per al farratge a granel amb pis mòbil i plataforma per a paques amb pis mòbil.
 • 1 Banyera Beguer de 3 eixos.
 • 1 Banyera Tractomotor de 2 eixos.
 • 2 Plataformes de 10mts. per al transport de paques de farratge o palla.
 • 2 Subsoladors Martorell de 7 cames.
 • 1 Vibrocultivador Vila de 6 m.
 • 1 Curra Vila de 3 cossos i 7m.
 • 1 Curra Agromet amb cultivador de 5 m.
 • 1 Equip Pulveritzador Kverneland Iter 1800 amb diposit frontal i un volum total de 3000 lts, amb barres de fins a 21 m, amb tancament de seccions automatitzat i guiat per GPS.
 • 1 Carro d’adobar de 10 Tn de capacitat.